Číslování

Číslování stran závěrečné práce (Microsoft Word 2010)

Závěrečná práce je číslována. Bez číselného označení zůstávají první strany textu (název práce, anotace, poděkování, obsah práce).

S číslováním stránek začínáme od první strany, ale čísla jsou viditelná až od úvodní kapitoly (první číslovaná strana má např. č. 8).
Přílohy, které jsou umístěny na konci práce za seznamem literatury, také nejsou číslovány, případně mají vlastní číslování.
 
POSTUP:
1/ Očíslování práce:
Nejdříve očíslujeme celou práci: Vložit – číslo stránky – dolní okraj stránky - zarovnání: uprostřed – potvrdit levou myší 
                                  

 

Levou myší zpět do textu.

                               

2/ Odstranění číslování z prvních stránek:

Kurzor umístíme vlevo nahoře na stránce, která má být číslována jako první z očíslovaných.

Rozložení stránky – konce – konce oddílů – další stránka- OK

 

 
V záhlaví a zápatí vidíme, že text je rozdělen na oddíly. V oddíle dvě odklikneme: propojit s předchozím.
V oddíle jedna stránky vymažeme (kurzor na číslo, označit, delete), první strany nejsou očíslovány.
 
3/ Odstranění číslování z posledních stránek:
Kurzor umístíme vlevo nahoře na stránce, která má být číslována jako poslední.
Rozložení stránky – konce – konce oddílů – další stránka - OK.
V záhlaví a zápatí vidíme, že text je rozdělen na druhý a třetí oddíl.
V oddíle tři odklikneme: propojit s předchozím.
V oddíle tři vymažeme stránky (kurzor na číslo, označit, delete), poslední strany nejsou očíslovány.
                                                                                                                                            Helena Dědičová

Comments