Termíny 2019/20

Aktualizace: 4. 5. 2020.

září – prosinec

23.9.                   začátek výuky v ZS

27.9.                   Noc vědců

29.10. – 31.10.    promoce

 

do 3.12.              odevzdání BP, DP, didaktického projektu (obhajoba leden 2020)

5. 12.                  klauzury NMgr., Mgr., BU, CR, CŽV (na leden 2020)

20.12.                 konec výuky v ZS

 

leden

2.1.                     začátek zkouškového období

10.1. – 11.1.        Dny otevřených dveří

17.1.                   neoborová němčina

21.1.                   SZZ včetně obhajob učitelství NMgr., CŽV, Mgr.

22.1.                   SZZ včetně obhajob CR

24.1.                   neoborová němčina

 

únor – duben

7.2.                     konec zkouškového období

7.2.                     neoborová němčina

10.2.                   začátek výuky v LS

23. – 27.3.           Pedagogické dny

3.4.                     konec výuky v LS pro poslední ročníky CR, Mgr., NMgr.

30.4.                   konec úprav sylabů ve STAGu

 ____________________________________________________________________________


Nový harmonogram posledních ročníků

květen

do 20.5. odevzdání BP (pro červnové obhajoby)
30.4.   27.5. klauzury NMgr., Mgr., CŽV, BU (na červen)
21.5.   28.5. klauzury CR, BU (na červen)


červen
30.05.    5.6. neoborová němčina – přeložení termínu vzhledem k narušení semestru
05.06.    19.6. neoborová němčina - přeložení termínu vzhledem k narušení semestru
15.6.      15.6. SZZ včetně obhajob CR
18.5.      18.6. SZZ včetně obhajob učitelství NMgr., Mgr., CŽV, BU
do 26. 6. odevzdání BP, DP, didaktického projektu (pro srpnové obhajoby)
19.06.    4.9. neoborová němčina - přeložení termínu vzhledem k narušení semestru
26.6. klauzury pro všechny programy (pro srpnové SZZ)

srpen
26. 8. – obhajoby a SZZ NMgr.
27. 8. - obhajoby a SZZ , Mgr.
28. 8. – obhajoby a SZZ CR, CŽV

září
4.9. neoborová němčina

                  Legenda:

BU bakaláři - učitelé (německý jazyk se zaměřením na vzdělávání)
CŽV celoživotní studium
NMgr., Mgr. navazující Mgr. studium, pětileté Mgr. studium
ZS2 učitelství pro 2. st. (pětileté magisterské studium)
CR bakaláři - filologie - cizí jazyky pro cestovní ruch
SZZ státní závěrečná zkouška
ODEVZDÁNÍ DP, BP odevzdání diplomové, bakalářské práce a didaktického projektu (CŽV) na sekretariátu
NEOBOROVÁ NJ zkouška a zápočet u neoborových studentů: PNVS1, PNVS2, KNVS1, KNVS2, PNVSO, KNVSO apod.

Student, který se nedostavil ke zkoušce, má právo omluvit se do 5 kalendářních dnů po termínu zkoušky. Tato omluva má formu písemnou a je zaslána na katedru v podobě doporučeného dopisu, do kterého je vedle omluvy vloženo i potvrzení od lékaře. Ve výjimečných případech může být omluva realizována v podobě osobní omluvy u vedoucí KNJL. Při nedodržení tohoto nařízení je termín považován za vyčerpaný a zkouška je označena hodnocením „F“. Další termíny jsou z již uvedených ve STAGu vybírány tak, aby bylo možné při případném opakování zkoušky využít STAGem nabízené termíny (nové nebudou vypisovány). Srpnové termíny slouží výhradně pro studenty, kteří studovali v posledním semestru v zahraničí, a o jejich využití studenty rozhoduje vyučující/zkoušející..

Comments