Termíny 2020/21

Aktualizace: 22. 10. 2020.

září – prosinec

29.9.                   začátek výuky v ZS

do 17.12.           odevzdání BP, DP, didaktického projektu (pro lednové obhajoby)

9. 12.                  klauzury pro všechny programy (na leden 2021)

18.12.                 konec výuky v ZS

 leden

4.1.                     začátek zkouškového období

8.1. – 9.1.           Dny otevřených dveří

15.1.                   neoborová němčina

18.1.                   SZZ včetně obhajob CR

19.1.                   SZZ včetně obhajob učitelství NMgr., CŽV, BU, Mgr.

22.1.                   neoborová němčina

29.1.                   neoborová němčina

únor – duben

5.2.                     konec zkouškového období

8.2.                     začátek výuky v LS

22. – 26.3.           Pedagogické dny

1. 4.                    konec výuky posledních ročníků

květen

7.5.                    konec výuky v LS

10.5.                  začátek zkouškového období

do 10.5.            odevzdání BP, DP, didaktického projektu (pro červnové obhajoby)

17.5.                  klauzury pro všechny programy (na červen 2021)

 červen

10.6.                  SZZ včetně obhajob CR, SZZ Mgr. 1. stupeń

17.6.                  SZZ včetně obhajob učitelství NMgr., Mgr., CŽV, BU

22.6.                  klauzury pro všechny programy (pro srpnové SZZ)

do 23. 6.            odevzdání BP, DP, didaktického projektu (pro srpnové obhajoby)

červenec – srpen

16.8. – 27.8.     výjimečné zkouškové období

26.8.                  SZZ včetně obhajob učitelství, BU, NMgr., Mgr., CŽV

27.8.                  SZZ CR včetně obhajob, SZZ Mgr. 1. stupeň

do 31.8.            opisy známek


                  Legenda:

BU bakaláři - učitelé (německý jazyk se zaměřením na vzdělávání)
CŽV celoživotní studium
NMgr., Mgr. navazující Mgr. studium, pětileté Mgr. studium
ZS2 učitelství pro 2. st. (pětileté magisterské studium)
CR bakaláři - filologie - cizí jazyky pro cestovní ruch
SZZ státní závěrečná zkouška
ODEVZDÁNÍ DP, BP odevzdání diplomové, bakalářské práce a didaktického projektu (CŽV) na sekretariátu
NEOBOROVÁ NJ zkouška a zápočet u neoborových studentů: PNVS1, PNVS2, KNVS1, KNVS2, PNVSO, KNVSO apod.

Student, který se nedostavil ke zkoušce, má právo omluvit se do 5 kalendářních dnů po termínu zkoušky. Tato omluva má formu písemnou a je zaslána na katedru v podobě doporučeného dopisu, do kterého je vedle omluvy vloženo i potvrzení od lékaře. Ve výjimečných případech může být omluva realizována v podobě osobní omluvy u vedoucí KNJL. Při nedodržení tohoto nařízení je termín považován za vyčerpaný a zkouška je označena hodnocením „F“. Další termíny jsou z již uvedených ve STAGu vybírány tak, aby bylo možné při případném opakování zkoušky využít STAGem nabízené termíny (nové nebudou vypisovány). Srpnové termíny slouží výhradně pro studenty, kteří studovali v posledním semestru v zahraničí, a o jejich využití studenty rozhoduje vyučující/zkoušející..

Comments