Termíny

HARMONOGRAM akademického roku 2018/2019


září – prosinec

24. 9.             začátek výuky v ZS

5. 10.             Noc vědců

do 3. 12.         odevzdání BP, DP, didaktického projektu (na leden) 

5. 12.              klauzury NMgr., BU, CR, CŽV (ZŠ) (na leden) 

21. 12.            konec výuky v ZS

 2. 1.               začátek zkouškového období

  


leden

4. 1.     9:00    neoborová němčina  - kombinované studium

7. 1.      9:00   neoborová němčina  - prezenční studium

11. a 12. 1.      Den otevřených dveří

25. 1.              neoborová němčina - vše

21. 1.              SZZ včetně obhajob NMgr., CŽV pro ZŠ (další předmět)

22. 1.              SZZ včetně obhajob CR

21. 1.              SZZ včetně obhajob BU
únor - duben

8. 2.               konec zkouškového období

8. 2.              neoborová němčina - vše

11. 2.              začátek výuky v LS

25. - 29. 3.      Pedagogický týden

5. 4.               konec výuky CR,  NMgr. a Mgr. (poslední ročník)

18. 4.              klauzury NMgr. + Mgr., CŽV pro ZŠ (další předmět) (na květen)

do 18. 4.         odevzdání DP, didaktického projektu (pro květnové obhajoby)

 
30.4.               konec aktualizací studijních programů ve STAGu

 

květen

10. 5.              konec výuky v LS

13. 5.              začátek zkouškového období

do 10. 5.         odevzdání BP, didaktického projektu  (pro červnové obhajoby)


13. 5.              SZZ včetně obhajob Mgr., NMgr., CŽV pro ZŠ (další předmět)

14. 5.              klauzury CR, BU, (na červen), Mgr. (na srpen)

17. 5.              neoborová němčina


31. 5.                 neoborová němčina 

červen


14. 6.                  neoborová němčina

10. 6.                 SZZ včetně obhajob CR

10. 6.                 SZZ včetně obhajob BU

11. 6.                 klauzury CR, BU, NMgr., Mgr.,  CŽV (ZŠ) (na srpen)

do 17. 6.            odevzdání BP, DP, didaktického projektu (pro srpnové obhajoby)


30. 6.                 konec LS

 

červenec – srpen

21. – 31. 8.        výjimečné zkouškové období

29. 8.                 SZZ včetně obhajob CR

30. 8.                 SZZ včetně obhajob Mgr., NMgr., CŽV pro ZŠ (další předmět)

29. 8.                 SZZ včetně obhajob BU


do 31. 8.             opisy známek

      


 
        Legenda:
BU bakaláři - učitelé (německý jazyk se zaměřením na vzdělávání)
CŽV celoživotní studium
NMgr., Mgr. navazující Mgr. studium, pětileté Mgr. studium
ZS2 učitelství pro 2. st. (pětileté magisterské studium)
CR bakaláři - filologie - cizí jazyky pro cestovní ruch
SZZ státní závěrečná zkouška
ODEVZDÁNÍ DP, BP odevzdání diplomové, bakalářské práce a didaktického projektu (CŽV) na sekretariátu
NEOBOROVÁ NJ zkouška a zápočet u neoborových studentů: PNVS1, PNVS2, KNVS1, KNVS2, PNVSO, KNVSO apod.

Student, který se nedostavil ke zkoušce, má právo omluvit se do 5 kalendářních dnů po termínu zkoušky. Tato omluva má formu písemnou a je zaslána na katedru v podobě doporučeného dopisu, do kterého je vedle omluvy vloženo i potvrzení od lékaře. Ve výjimečných případech může být omluva realizována v podobě osobní omluvy u vedoucí KNJL. Při nedodržení tohoto nařízení je termín považován za vyčerpaný a zkouška je označena hodnocením „F“. Další termíny jsou z již uvedených ve STAGu vybírány tak, aby bylo možné při případném opakování zkoušky využít STAGem nabízené termíny (nové nebudou vypisovány). Srpnové termíny slouží výhradně pro studenty, kteří studovali v posledním semestru v zahraničí, a o jejich využití studenty rozhoduje vyučující/zkoušející..

Comments