Sasko - jazykoví asistenti

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na místa jazykových asistentek/asistentů do škol v Sasku.

 

O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.

 

Asistentky/asistenti by pomáhali při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Žitavě a okolí).

 

Termín pro podávání přihlášek poštou i  elektronicky je do  31. března 2018 na adresu MŠMT. Podrobné informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněny zde:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj.

S přátelským pozdravem

 

Mgr. Eva Šimková

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 221 850 507   |   E-mail: aia@dzs.cz

www.dzs.cz   |   www.naerasmusplus.cz 

Comments