Tandem

Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? 

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Regensburgu Německo hledá od 1. září 2019 na dobu jednoho roku dva dobrovolníky nebo dobrovolnice. Společně v přeshraničním týmu spravují dvojjazyčný česko-německý internetový portál pro mladé lidi www.ahoj.info a organizují dva nebo tři vlastní vícedenní vzdělávací semináře pro mladé lidi z Česka a Německa, případně další jednodenní česko-německé akce. Dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování. Termín přihlášek je do 3. 5. 2019.

Mirka Reifová
public relations
__________________________________________________________________________________________________

Je vám 18 – 30 let a chtěli byste strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víte o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta zajímavou stáží? Již od letošního září je v nabídce několik dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity! Všichni dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování.

Vybírat můžete z následujících nabídek :

 1  1)  Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Regensburgu Německo hledá od 1. září 2019 na dobu jednoho roku dva dobrovolníky nebo dobrovolnice. Společně v přeshraničním týmu spravují dvojjazyčný česko-německý internetový portál pro mladé lidi www.ahoj.info a organizují dva nebo tři vlastní vícedenní vzdělávací semináře pro mladé lidi z Česka a Německa, případně další jednodenní česko-německé akce. Termín přihlášek do 20. 3. 2019

 2)    Spolek Vetriebene – Integration – Verständigung e.V. Stuttgart nabízí mladým lidem z Česka účast na jednoletém dobrovolnickém projektu. Jsme skupina křesťanských spolků, která se snaží oživovat německo-česko-slovensko-polské sousedství, podporovat společné vztahy se zeměmi jižní Evropy a z křesťanského hlediska se zasazovat o sjednocenou Evropu. Termín přihlášek do 31. 5. 2019

  3)    Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově nabízí od 1.9.2019 1 dobrovolnické místo. Společenství dětí a mladých lidí z Německa ve věku od 10 do 26 let svými projekty a aktivitami přispívá k „Evropě lidí“. Tato organizace vznikla v roce 1950 jako společenství mladých lidí odsunutých z Čech, Moravy a Slezska. Mezi její hlavní cíle patří setkávání se středo- a východoevropskými sousedy. Termín přihlášek do 17. 5. 2019

 4)    Dobrovolná služba v Ackermann-Gemeinde ve Wüzburgu (součástí katolické církve). Členové se angažují na poli česko-německo-slovenských vztahů, přičemž jednají na základě křesťanské odpovědnosti za společnou Evropu. Termín přihlášek do 31. 5. 2019

 5)    Dobrovolná služba v organizaci Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (termín: 1.9.2019-31.08.2020). Dobrovolník bude členem pětičlenného týmu a bude se podílet se na organizaci přeshraničních kulturních přeshraničních projektů a na jejich propagaci, bude komunikovat s německými a českými partnery a kulturními aktéry, sledovat českou a německou kulturní scénu v regionu a připravovat programové přehledy a tipy pro obyvatele druhé země a spolupracovat na redakci kulturního portálu www.bbkult.net. .. Přihlášení: bez deadlinu

Podrobnosti a kontakty pro přihlášky všech nabídek najdete na http://www.ahoj.info/evs-vacancies.

Mirka Reifová
public relations

==================================================
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem
Riegrova 17, 306 14 Plzeň, CZ
tel.: (+420) 377 634 762, mob: (+420) 606 090 801
e-mail: reifova@tandem-org.cz

www.tandem-org.cz
www.ahoj.info

Utváříme společnou budoucnost.

ą
CeBB.jpg
(286k)
Helena Dědičová,
10. 10. 2018 6:15
ĉ
Helena Dědičová,
10. 10. 2018 6:15
ą
Helena Dědičová,
4. 4. 2019 6:39
Comments