Milena Oda

Setkání s Milenou Odou, autorkou oscilující mezi třemi světy a kulturami

Ve středu 29. 10. 2014 se uskutečnilo setkání s autorkou Milenou Odou (*1975), rodačkou z východočeských Hořic, která působí střídavě v Berlíně, New Yorku a Los Angeles. Milena Oda patří k těm autorkám a autorům, kteří své dílo tvoří v cizí řeči: Oda píše převážně německy a anglicky.

Milena Oda si okamžitě všechny přítomné získala svou přirozeností a svým nadšením, kterým se snažila přiblížit posluchačům svou cestu k cizím jazykům. Studenti se tak dozvěděli o prvotním impulsu ze strany rodiny „proč se učit německy“, o její zálibě číst německé klasiky, což vedlo až ke studiu germanistiky a historie na Filozofické fakultě v Olomouci a na univerzitách v zahraničí (v Bayreuthu, Salzburgu, Klagenfurtu a Düsseldorfu). Velice motivující byla pro studenty cizích jazyků sdělení autorky, že ona sama hovoří vedle němčiny a angličtiny i dalšími cizími jazyky (rusky, italsky, francouzsky, španělsky).

Milena Oda je všestrannou kulturní osobností, působí také jako překladatelka, do němčiny přeložila např. dílo Jáchyma Topola Zirkuszone. V roce 2013 založila v Los Angeles vlastní nakladatelství Bohemian Paradise Press. V témže roce vyučovala i tvůrčí psaní na Akademie der Künste v Berlině a v Schoneburg Autorenschule Berlin.

Součástí akce bylo i setkání s nakladatelem (Pavlem Mervartem) a překladatelkou (Helenou Dědičovou). Návštěvníci si tak mohli v podání autorky i překladatelky poslechnout ukázky z právě připravovaného překladu románu Oslovujte mne sluho a z povídky Oslovujte mne cizinče, ve které jsou zachyceny pocity a postavení cizinců z bývalé východní Evropy v Německu na počátku 21. století.

V závěru setkání měli studenti a návštěvníci z řad veřejnosti možnost zakoupit si knihy autorky. O knihy s osobním věnováním byl obrovský zájem, některé tituly byly brzy vyprodány.

Akci organizačně zajišťovala KNJL PdF UHK (dr. Heinrichová) ve spolupráci s Katedrou cizích jazyků Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (dr. Čapek), kde autorka pokračovala ve svém odpoledním programu.

Partnerem akce se stali Goethe Institut Praha, Goethe-Zentrum Pardubice, Knihovna města Hradec Králové - Europe Direct a nakladatelství Pavel Mervart.


ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:41
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:41
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:41
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:42
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:42
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:42
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:42
ą
Helena Dědičová,
3. 11. 2014 14:42
Comments