GFPS

GFPS je organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě působící v oblasti setkávání především studentů se společným zájmem rozvíjet přátelské vztahy se sousedními státy, zejména Německem a Polskem. Cílem poskytování stipendií chceme přispět k individuálnímu zlepšení německého jazyka a seznámení se s německou kulturou.
Termín: do 20. 03. 2018
ĉ
Helena Dědičová,
6. 2. 2018 2:19
ĉ
Helena Dědičová,
6. 2. 2018 2:19
Comments