Česko-německý fond budoucnosti

Příspěvek na studijní pobyty a projekty, které nabízí Česko-německý fond budoucnosti:

 Více informací naleznete na:

 A/ http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/

-finanční příspěvek na stipendijní pobyt studentů, vč. doktorandů v Německu

 Termín na přihlášení je do 31.1.2018.

 B/ http://fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/diskusni-fora-a-odborna-spoluprace/

 -finanční příspěvky na projekty česko-německé spolupráce

-lhůty pro podání žádosti jsou 4 během roku dle období realizace projektu:
1. čtvrtletí: do 30. 9.
2. čtvrtletí: do 31. 12.
3. čtvrtletí: do 31. 3.
4. čtvrtletí: do 30. 6.

Comments