Klauzury

Klauzurní zkoušky (realizované na KNJL)

(platné pro studenty, kteří se zapsali do studia v ak. roce 2012/13 a později)

 

Od letního semestru 2015 se klauzurní zkouška na KNJL realizuje jako povinný předmět spadající do posledního semestru studia. Pokud bude chtít student v daném akademickém roce absolvovat klauzurní zkoušku, musí si předmět zapsat během období zápisů předmětů a zaregistrovat se na něj do STAGU.  Prerekvizitou jsou všechny povinné předměty daného studijního oboru (tj. německého jazyka).

Předmět je možné zapsat si dvakrát (třetí zápisy nejsou povoleny), přičemž má student pro vykonání klauzurní zkoušky při každém zapsání předmětu v jednom akademickém roce dva pokusy (více pokusů není povoleno). Předmět bude zakončen klasifikovaným zápočtem.

Na začátku akademického roku budou ve studijním systému STAG vypsány tři termíny pro složení klauzurní zkoušky (leden, duben nebo květen, červen). Student se hlásí na předmět klauzurní zkouška do systému STAG, odhlásit se z termínu je možné 5 dnů před termínem zkoušky.

Pokud se student ke klauzurní zkoušce nedostaví, je povinen se omluvit – viz studijní a zkušební řád UHK. Při neomluvené neúčasti je předmět hodnocen známkou F.

Termíny zkoušek a jejich průběh zveřejní vedoucí katedry na začátku každého akademického roku.


Průběh zkoušky:


FILOLOGIE/CIZÍ JAZYKY PRO CESTOVNÍ RUCH

Klauzurní práce se skládá ze dvou částí:

1/ reakce na konkrétní text dopisu z oblasti cestovního ruchu (jednojazyčný slovník, rozsah: 200 slov)

2/ souvislý písemný projev na jedno ze tří zadaných témat (rozsah: 250 slov)

celkový čas:  4 hodiny


SPECIALIZACE V PEDAGOGICE/NĚMECKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM VE VZDĚLÁVÁNÍ

Klauzurní práce má formu znalostního testu:

- reálie (formou výběru z možností, doplňování vynechané informace do věty apod., přehled znalostí z oblasti geografie, historie, politického života, složení obyvatelstva, základní znalosti o spolkových zemích a kantonech (významná města, památky, přírodní zvláštnosti apod.)

- lingvistika (fonetika, morfologie a syntax) teorie i praxe, ve formě transformace vět do jiných časů, do jiného čísla, do jiného rodu, vedlejší věty různého druhu, změna slovosledu, transformace vět do jiných typů vět, doplňování vhodných spojek, překlad, fonetická transkripce apod.

celkový čas:  90 minut


UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY/UČITELSTVÍ PRO 2. ST. ZŠ (navazující Mgr. studium)

úvaha na zadané téma - výběr témat ze tří možností, jednojazyčný slovník, rozsah: 500 slov

celkový čas: 4 hodiny

UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY/UČITELSTVÍ PRO 2. ST. ZŠ (pětileté Mgr. studium)

úvaha na zadané téma - výběr témat ze tří možností, jednojazyčný slovník

celkový čas: 2,5 hodiny

rozsah práce: 350 slov

lingvistický test (fonetika, lexikologie, morfologie a syntax) – 1,5 hodiny (teorie i praxe)

celkový čas: 4 hodiny

                                                      

Comments