O katedře‎ > ‎

Vyučující

Vedoucí katedry:
 
 • místnost A4511
 • +420 493 331 367
 • garant učitelství 6. – 9. ročník
 • morfologie NJ
 • obchodní korespondence v NJ

Zástupkyně vedoucí katedry:

 • místnost A4400
 • +420 493 331 361
 • syntax NJ
 • reálie SRN
 • textová lingvistika
 • všeobecný německy jazyk - garant pro neoborové studium 
 • garant kreditního systému
 • studijní poradce
 
Vyučující:
  
 • místnost A4220
 • +420 493 331 376
 • německá literatura a kultura
 • úvod do studia německé literatury
 • stylistika německého jazyka
 • praktická jazyková cvičení

  

 • místnost A4560
 • +420 493 331 303
 • didaktika a metodika NJ pro 2. stupeň ZŠ
 • úvod do studia NJ
 • garantka pedagogické praxe
 • praktická jazyková cvičení

 

 • místnost A4220
 • +420 493 331 376
 • literatura pro děti a mládež
 • reálie Rakouska a Švýcarska


 • místnost A4400
 • +420 493 331 361
 • lexikologie a frazeologie NJ
 • fonetika a fonologie NJ
 • praktická cvičení

 • místnost A4220
 • +420 493 331 376
 • německá literatura a kultura

 • místnost A4400
 • +420 493 331 361
 • základy tlumočení a překladu
 • české reálie
 • odborný jazyk - garant pro neoborové studium 

Zahraniční lektorka:
 
 • místnost A4560
 • +420 493 331 303
 • lektorka DAAD
 • praktická cvičení
 • fonetika a fonologie NJ
 • písemný projev
 • oborový odborný německý jazyk
 
Referentka katedry:
 
 • místnost A4501
 • +420 493 331 377
 
Další informace: KNJL PdF UHK
Comments