O katedře‎ > ‎

Exkurze

 

2010: Wien

 

Dne 1. 10. 2010 se uskutečnila exkurze do Vídně. Účastníci z řad studentů a učitelů UHK a dalších zájemců si během dopoledne prohlédli zámek Schönbrunn a přilehlý park s bludištěm a zoologickou zahradou. Odpoledne bylo věnováno fakultativně společné prohlídce historického centra Vídně a individuálnímu programu (návštěva muzeí, galerií apod.). Vídeň jsme poznávali nejen obdivováním památek, ale také ve vyhlášených vídeňských kavárnách u dobré kávy a místní speciality dortu Sacher. Při zpáteční cestě byla na návrh studentů předběžně naplánována exkurze do Berlína na jaře 2011.

organizace: Mgr. Lenka Maryšková

 

 

2010: Nürnberg, Regensburg, Passau

 

Ve dnech 7. a 8. 5. 2010 se uskutečnila exkurze nazvaná "Skvosty Bavorska", která nás zavedla postupně do Norimberka, Řezna s Pasova. Pro potřeby exkurze studenti připravili informace o důležitých památkách v jednotlivých městech v němčině a v češtině, protože účastníci byli nejenom z KNJL, ale také z dalších kateder a fakult UHK. Vypracované materiály spolu s plánky měst byly k dispozici již před odjezdem, proto si mohl každý rozmyslet, kam se chce v konkrétním městě podívat. V Norimberku si mnozí vybrali hrad nebo dům Albrechta Dürera, v Řezně pak většinu zaujala kromě prohlídky města Slavnost piva (Dult). Ta byla po setmění zakončena velkým ohňostrojem. Po dobré snídani v ubytovně pro mladé (Jugendherberge Regensburg) vedla cesta do Kelheimu, kde část výpravy nastoupila u kláštera Weltenburg na loď a proplula známou soutěskou Dunaje (Donaudurchbruch) do historického městečka Kelheim. Na vršku nad Kelheimem stojí Hala osvobození (Befreiungshalle), z které byl - i díky pěknému počasí - krásný výhled do krajiny. Následoval zlatý hřeb exkurze - návštěva města Pasova, města na soutoku tří řek Dunaje, Innu a Ilzu. Historické město s mnoha gotickými, renesančními a barokními památkami okouzlilo všechny účastníky. Času na prohlídku Pasova nebylo mnoho, proto mají mnozí studenti v plánu se sem i do dalších navštívených měst vrátit, buď při příští exkurzi nebo v rámci studijních pobytů v Bavorsku.

organizace: Mgr. Lenka Maryšková

 

 

 2009: Dresden, Leipzig, Görlitz

 

Vom 28. 11. – 5. 12. 2009 fuhren 16 Studenten des Fachs Deutsch für den Tourismus nach Deutschland in die Städte Dresden, Görlitz und Leipzig. Während der Studienreise besuchte die Gruppe nicht nur die Sehenswürdigkeiten und markante Plätze jeder Stadt, sondern die Teilnehmer nahmen auch an Seminaren an den Universitäten teil und hörten Vorträge und Präsentationen von Personen aus dem deutschen Tourismusbereich und besuchten verschiedene Tourismuseinrichtungen. Die Reise sollte den Teilnehmern zum einem ermöglichen, ihre Deutschkenntnisse anzuwenden, einen kleinen Teil von Deutschland kennenzulernen und Berufsperspektiven aufzeigen. Die Reise wurde komplett vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) finanziert.

                                   Organisatoren: Lysann Poláčková Schönherr und Tatjana Schoffer

                                                                                                                               
 

2009: Salzburg  

Ve dnech 17. a 18. 5. 2009 se uskutečnila již druhá exkurze do Salzburgu a okolí. Program exkurze připravovaly studentky 2. ročníku studijního oboru "Cizí jazyky pro cestovní ruch" v rámci předmětu Reálie 4 (Reálie Rakouska a Švýcarska), možnost zúčastnit se měli všichni studenti KNJL i další zájemnci z řad veřejnosti. Poznávacího zájezdu se zúčastnilo celkem 43 osob,z toho 41 studentů. Počasí nám tentokrát přálo, a i když jsme strávili 2 noci v autobuse, viděli jsme a navštívili mnoho zajímavého. Program jsme zahájili zastávkou na poutním místě Maria Plain, s krásným rozhledem na město Salzburg a okolí, pokračovali jsme návštěvou zámku a vodních hrátek v Hellbrunnu a zbytek dne využili k poznávání historického centra Salzburgu. Po noclehu v Jugendherberge jsme se vypravili do ledové jeskyně u obce Werfen jižně od Salzburgu. Největší ledová jeskyně v Evropě jistě stojí za návštěvu a toho, kdo se - s pomocí lanovky - vyšplhá až ke vchodu, odmění i cesta k ní krásnými výhledy na okolní hory a hrad Hohenwerfen. Z Werfenu jsme se přemístili do vesnice Bad Dürrnberg, kde jsme po stopách dávných hledačů soli prozkoumali podzemní solné doly, svezli se na voru na podzemním solném jezeře a užili si jízdu na skluzavkách. Cestou v podzemí jsme navštívili i sousední Bavorsko, ale jen na malou chvíli. V ceně vstupného byla také prohlídka keltské vesnice v blízkosti solných dolů. Exkurzi jsme zakončili večerní okružní jízdou evropským městem kultury 2009 Lincem a krátkou návštěvou poutního místa Pöstlingberg.

                                                                                                                                                                                                organizace: Mgr. Lenka Maryšková

2006: Salzburg  

Katedra německého jazyka a literatury PdF UHK uskutečnila v termínu 28. – 30. 4. 2006 exkurzi do Salcburku a okolí, které se zúčastnilo 28 osob, z toho 16 z řad studentů. Přes nepřízeň počasí jsme měli možnost shlédnout nejen pamětihodnosti překrásného města Salcburk, ale též zámek Hellbrunn s jedinečnými vodními hrátkami, poutní místo Maria Plain a v neposlední řadě i solné doly v Bad Dürrnberg, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli jízdu hornickým vláčkem, po hornických skluzavkách i na voru po solném jezeře.

                                                                                            organizace: Mgr. Jitka Bláhová


2006: Wien
 
Katedra uskutečnila v pátek 15. 12. 2006 jednodenní exkurzi v rámci semináře k reáliím Rakouska do předvánoční Vídně. Ačkoli byla tato exkurze původně plánována pro max. 30 studentů, vyrazilo nás do Vídně kolem 90. Ani mrazivé počasí nás neodradilo od naplánované procházky po historickém centru Vídně. Spíš naopak. Shlédli jsme císařskou rezidenci Habsburků Hofburg, známý gotický „Stefl“ a samozřejmě i „výkladní skříň rakouské monarchie“ – Ringstraße a její nejvýznamnější památky – parlament v řeckém stylu, Přírodovědecké a Uměleckoprůmyslové muzeum, novogotický Votivkirche a radnici, hlavní budovu vídeňské univerzity, dvorní divadlo nebo třeba budovu burzy a rakouské vlády. Většina z nás navštívila i císařskou hrobku Habsburků. Někteří se vydali k „Hundertwasserhausu“. Po prohlídce samotného centra Vídně jsme se vydali přes Karlovo náměstí s největším barokním kostelem Rakouska k původně letnímu sídlu prince Evžena Savojského – Belvedere. Ti nejodolnější z nás se v podvečer ještě vypravili na vánoční trh na nádvoří Schönbrunnu.

                    organizace: PhDr. K. Vratišovský

Comments