Formy studia


Prezenční studium

studijní program

studijní obor

Typ studia Délka

N 7503 Učitelství pro základní školy
Učitelství pro 2. st. ZŠ – německý jazyk

od akademického roku 2011/2012

(P-NZS2NJ) 

navazující magisterské 2 roky

M 7503 Učitelství pro základní školy

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk
(P-ZS2NJ) 
realizováno od akademického roku 2014/2015

magisterské 5 let

B 7507 Specializace v pedagogice

Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

(od akademického roku 2008/2009 do 2013/2014)

(P-NJB)

bakalářské 3 roky

B 7310 Filologie

Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

(v kombinaci s dalším jazykem)* 
(P-NJCRB)

bakalářské 3 roky
 
 
Celoživotní studium

NJ pro 2. st. základních škol (způsobilost k výuce dalšího předmětu)
(CRP-NJ2)

celoživotní 3 roky
NJ pro střední školy (způsobilost k výuce na jiném stupni školy) 
(
CRS-NJ3)
celoživotní

3 semestry*Cizí jazyky pro cestovní ruch: studují se vždy dva cizí jazyky a všeobecný základ; německý jazyk + další jazyk dle výběru: AJ, FJ, RJ. Přijímací zkoušky se skládají z obou jazyků. Celý obor se studuje na PdF UHK. Podobný obor je možné studovat i na FIM UHK. Studium nelze kombinovat (studovat každý jazyk na jiné fakultě). 

Pro bližší informace navštivte STAG. 

Comments