Celoživotní studium

Akademický rok 2019/2020       LETNÍ SEMESTR
Německý jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce NJ na jiném druhu školy, třísemestrální studium): 

UPOZORNĚNÍ:
Přihlásit se na klauzurní práci je možné až po splnění všech předmětů.
Přihlásit se na závěrečnou zkoušku je možné až po odevzdání didaktického projektu.

Výuka probíhá na učebně A 26.


Uznávání předmětů v celoživotním studiu

Podřízené stránky (1): Uznávání předmětů
Comments