Celoživotní studium

Akademický rok 2019/2020
Německý jazyk pro střední školy (způsobilost k výuce NJ na jiném druhu školy, třísemestrální studium): 

UPOZORNĚNÍ:
Přihlásit se na klauzurní práci je možné až po splnění všech předmětů.
Přihlásit se na závěrečnou zkoušku je možné až po odevzdání didaktického projektu.

Výuka probíhá na učebně A26.


Uznávání předmětů v celoživotním studiu

Podřízené stránky (1): Uznávání předmětů
Comments