Aktuálně

Nepřítomnost na katedře:
dr. Dědičová 23. - 25. 1 2019 (nemoc)


Německá renomovaná vzdělávací instituce (viz. www.heiligenhof.de)  pořádá pro studenty týdenní vzdělávací semináře – aktuální program zde. Na tyto semináře je stále možnost se přihlásit. Prosím, neodkládejte tuto příležitost, rozklikněte si program a zamyslete se nad tím. V minulých letech již naši studenti některé semináře absolvovali a byli velice spokojení.  Z Univerzity Pardubice odjíždí skupina českých studentů, jistě bude možnost se k nim připojit.  Instituce nabízí krytí velké části nákladů!!! Prosím, využijte těchto možností! V případě dotazů kontaktujte Mgr. Jindru Dubovou, Ph.D.


výběrové řízení na nové referenty v projektu Do Německa na zkušenou

Informace o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury a o některých nabídkách dalších institucí v oblasti česko-bavorské spolupráce vysokých škol.
Česko-německý fond budoucnosti 
germanistische Studententagung PRAGESTT
Für aktive Teilnahme an der Konferenz wird ein zwanzigminütiges Referat erfordert, dessen Resümee die Studierenden bis zum 20. Januar 2019 als Teil des Online-Anmeldeformulars schicken können. Das Anmeldeformular sowie ständig aktualisierte Informationen finden Sie auf der Webseite: https://pragestt.ff.cuni.cz/
Im Namen des Organisationsteams
Elizaveta Getta
PRAGESTT
Prager Germanistische Studententagung
Institut für germanische Studien
Philosophische Fakultät der Karls-Universität zu Prag
náměstí Jana Palacha 2 | CZ-11638 Prag
FB: https://www.facebook.com/pragestt/
web: https://pragestt.ff.cuni.cz/
mail: pragestt@gmail.com

Akce „Deutsch attrAKTIV“ 
se bude konat dne 14. 3. 2019 v prostorách Goethe-Institutu, Masarykovo nábř. 32, Praha 1.


nabídka pro studenty:
Nové intenzivní kurzy němčiny v Hradci Králové s rodilou mluvčí:

Upozornění:
V univerzitní knihovně si můžete k prezenčnímu studiu vypůjčit časopisy FOCUS a FREUNDSCHAFT.   
Comments