TestDaF

PrüfungsterminNummerAnmeldefristErgebnis*
 2017
14. Juni 2017 T087 19.04.2017 - 17.05.2017 ab 26.07.2017
19. Juli 2017 T088 24.05.2017 - 21.06.2017 ab 30.08.2017
20. September 2017 T089 26.07.2017 - 23.08.2017 ab 31.10.2017
16. November 2017 T090 21.09.2017 - 19.10.2017 ab 28.12.2017
 
       
 

Der Test Deutsch als Fremdsprache - TestDaF - ist eine Sprachprüfung für alle, die bereits über gute Kenntnisse in der deutschen Sprache (ab Niveau B2) verfügen und diese überprüfen möchten bzw. müssen.  

Wer in Deutschland studieren will, muss ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen, um zu einem Fachstudium zugelassen zu werden. Dieser Nachweis kann durch die Prüfung TestDaF erbracht werden. 

TestDaF eignet sich als Sprachnachweis:

 

 • für alle (Schülerinnen und Schüler sowie Studierende), die ein Bachelor- oder Masterstudium in Deutschland aufnehmen wollen und hierfür einen Nachweis ihrer deutschen Sprachkenntnisse brauchen,

 • für Studierende, die in ihrem Heimatland ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,

 • für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einen Aufenthalt an einer Hochschule in Deutschland planen und ihren Sprachstand überprüfen wollen,

 • für alle, die für wissenschaftliche Berufe ihre Deutschkenntnisse nachweisen müssen,

 • für Studierende, die über Programme der Europäischen Union zum Studium nach Deutschland kommen und am Ende Ihres Aufenthalts einen qualifizierten Sprachnachweis erwerben wollen.

   

  Die Prüfung TestDaF wird weltweit an lizenzierten Testzentren angeboten und kann somit im Heimatland der Bewerberinnen und Bewerber abgelegt werden, d. h. sie müssen nicht nach Deutschland fahren, um den Test abzulegen. In Tschechien wird der TestDaF z. B. im Testzentrum Hradec Králové angeboten.

   

  Auf der Seite www.testdaf.de können Sie sich zur Prüfung anmelden und die Teilnahmegebühr bequem per Kreditkarte bezahlen.

   

  Antworten auf die häufigsten Fragen zum TestDaF finden Sie unter www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/faq/. Sie können Sich aber natürlich auch jederzeitper E-Mail an die Leiterin des Testzentrums wenden.


Zkouška TestDaF (Deutsch als Fremdsprache) 

Zkouška TestDaf (Deutsch als Fremdsprache) je centrální standardizovaná jazyková zkouška pro obor „Němčina jako cizí jazyk“ a je určena všem, jejichž jazykové znalosti a schopnosti dosahují velmi dobré úrovně. Tuto zkoušku je možné složit v centrech s oprávněním ke zkoušce TestDaf na celém světě. V České republice bylo takové centrum zřízeno např. při Univerzitě v Hradci Králové. 

Zkouška TestDaf je určena:
 • pro zájemce, kteří chtějí začít studovat v Německu a musí k tomu doložit potvrzení o dosažených jazykových znalostech a schopnostech
 • pro studující a pracující, kteří musí ve své mateřské zemi doložit stupeň své jazykové kompetence
 • pro vědecké pracovníky, kteří se mají v Německu zabývat vědeckou a badatelskou činností, ke které rovněž potřebují potvrzení o dosažené jazykové úrovni
 • pro všechny, kteří pro svou vědeckou činnost potřebují doložit stupeň své jazykové kompetence
Podrobné informace o zkoušce TestDaF 

Konkrétní informace o zkušebním centru TestDaf na Univerzitě v Hradci Králové
Comments