Aktuálně

Nepřítomnost na katedře:
SEKRETARIÁT UZAVŘEN 11. - 12.4.  (dovolená)Pro studenty Pedagogické fakulty bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na zimní semestr akademického roku 2019/2020.
A dále celoroční výběrové řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus + na akad.rok 2019/2020.Šachový svaz České republiky nabízí pro studenty učitelských oborů zpřístupnění do systému online školení šachu, a to za účelem získání trenérské licence (to vše zcela zdarma pro studenty), která je požadována při vedení zájmových šachových kroužků ve školách. 
Již od roku 2013 v České republice probíhá projekt Šachy do škol podporovaný Šachovým svazem ČR. Projekt se zaměřuje na zavedení šachu do vyučování nebo mezi školní zájmové činnosti v mateřských, základních a středních školách. Cílem projektu není výchova šachových mistrů, ale všeobecný mentální a sociální rozvoj dětí. V současné době vedou šachové kroužky (případně přímo šachovou výuku v rámci Švp) převážně trenéři ze šachových oddílů a klubů.
Pro zvýšení počtu kvalifikovaných vyučujících jsme se rozhodli zpřístupnit studentům učitelských oborů na vysokých školách zcela zdarma
online školení pro trenéry 4. třídy
https://www.chess.cz/komise-sscr/trenersko-metodicka-komise/online-skoleni-treneru-4-tridy/

Informace o aktuálních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury a o některých nabídkách dalších institucí v oblasti česko-bavorské spolupráce vysokých škol.

nabídka pro studenty:
Nové intenzivní kurzy němčiny v Hradci Králové s rodilou mluvčí:

Upozornění:
V univerzitní knihovně si můžete k prezenčnímu studiu vypůjčit časopisy FOCUS a FREUNDSCHAFT.   
Comments